Maak er politiewerk van

17.000 politieagenten werven. Voor die uitdaging staat de Nederlandse politie de komende zeven jaar. Daarom voert de politie de landelijke wervingscampagne ‘Alles wat je in je hebt. Maak er politiewerk van.' Aan HvdM werd gevraagd de campagne met PR te ondersteunen.
Maak er politiewerk van

Verhalen in de spotlight

17.000 politieagenten werven is veel. Héél veel! Jaarlijks komt dat neer op 2.500 nieuwe politieagenten. Daarom is de wervingscampagne overal te zien: online en op straat. De campagne zet verhalen van echte politieagenten in de spotlights. In alle uitingen wordt verwezen naar de website kombijdepolitie.nl. Want alleen als je echt snapt wat er komt kijken bij het agentenwerk, kun je er met heel je hart voor kiezen. Met PR verdiepen en verbreden we de landelijke arbeidsmarktcommunicatiecampagne.

Touch, tell, sell

Voor de PR-strategie zijn persoonlijke verhalen en het touch-tell-sell-model de uitgangspunten. Met andere woorden: met verhalen van agenten focussen wij ons op drie onderdelen van het wervingsproces. Bij ‘touch’ zetten we alles op alles om bij potentiele politieagenten een goede eerste indruk te maken. Bij ‘tell’ delen we meer over de inhoud van het politiewerk. Zo creëren we de juiste verwachtingen bij de doelgroep. En bij ‘sell’ zetten we vol in op het stimuleren van solliciteren. In alle communicatie richten we ons op scholieren, studenten, starters en zij-instromers met verschillende etnische achtergronden. Ook haken we in op actualiteiten.

In de praktijk

Dat de PR-strategie werkt, bleek onder meer bij de eerste Politie Experience Day eind 2019. Deze dag werd georganiseerd door de politie-eenheid Den Haag. Tijdens deze dag kon je ontdekken of er een agent of surveillant in je schuilt. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een rechercheworkshop, te oefenen op een sportparcours en recruiters vragen te stellen over de politieacademie. Wij nodigden journalisten uit om ook deel te nemen. Met succes! Het leverde publicaties in landelijke en regionale media op. Zoals prachtige spreads in het AD en Metro. Het totale bereik was 542.472.

Meer cases