Ontdek veelzijdig werk in zorg & welzijn

Goede zorg voor iedereen is cruciaal voor Nederland. Voor goede zorg, nu én in de toekomst, zijn genoeg mensen in de sector zorg & welzijn nodig. Dat betekent dat meer mensen moeten kiezen voor een baan of opleiding in zorg & welzijn, en deze ook blijven voortzetten. Daarom voert het ministerie van VWS de meerjarencampagne Ik Zorg. Wij zijn trots dat HvdM de PR voor deze campagne mag verzorgen.
Ontdek veelzijdig werk in zorg & welzijn

Wie kunnen het beste de veelzijdigheid van de sector zorg & welzijn laten zien? Juist, mensen uit de sector zelf. Zij staan dan ook centraal in de Ik Zorg-campagne. Ze vertellen over wat hun baan zo bijzonder maakt. Dit leverde 600 openhartige verhalen en herkenbare Ik Zorg-foto’s op. Ook in de tv-commercials zijn echte zorg- en welzijnsmedewerkers te zien. De ene keer mét cliënt of patiënt, de andere keer zonder. Al die content gebruikten we voor de lancering van de publiekscampagne en het platform ontdekdezorg.nl.

Om de diversiteit van de sector in de spotlight te zetten, regelden we media-interviews met medewerkers uit de twaalf verschillende werkvelden. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Ook haakten we in op bijzondere momenten, zoals de Wereld jonge talentendag en de week van zorg en welzijn. Hiermee zorgden wij voor continue zichtbaarheid van de Ik Zorg-campagne.

Werven en enthousiasmeren

De Ik Zorg-campagne richt zich op het behouden van huidige medewerkers en op het werven van nieuwe zorg- en welzijnscollega’s. Om ook scholieren te enthousiasmeren voor een baan in de sector gaven de ‘Ambassadeurs van de Zorg’ voorlichting op middelbare scholen. Op basis van eigen ervaringen vertelden zij waarom ze juist in deze sector (gaan) werken. Tijdens een training leerden we de ambassadeurs onder meer hoe zij hun persoonlijke Ik Zorg-verhaal het beste kunnen vertellen en hoe je kunt omgaan met lastige vragen. Ook nodigden we lokale media uit voor de voorlichtingsbijeenkomsten op scholen.

Tegelijkertijd brachten we verhalen van zij-instromers en herintreders onder de aandacht om te laten zien dat je op ieder moment kunt overstappen naar de sector. Via ontdekdezorg.nl kunnen geïnteresseerden gratis persoonlijk advies krijgen.

Initiatieven bundelen

Met onze aanpak sloegen we twee vliegen in één klap: we stimuleerden jongeren en jobswitchers een baan in zorg & welzijn te overwegen en vergrootten de trots bij de mensen die al in de sector werkten. Dit laatste is duidelijk te merken. Veel mensen uit de sector gebruiken #IkZorg. Bovendien organiseren zorg- en welzijnsinstellingen in heel het land activiteiten om hun personeel in het zonnetje te zetten, of nieuwe medewerkers te werven. Op de Ik Zorg-Facebookpagina brengen wij de initiatieven samen, zodat mensen die vervolgens weer met trots kunnen delen.

Als ik met HvdM werk dan weet ik dat het goed komt.

Suzanne Koning

Campagnemanager ministerie van Algemene Zaken