Nieuws

Aan de slag voor de Nationale Klimaatweken

Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster werken en leven. Samen maken we Nederland steeds duurzamer. Veel organisaties dragen hun steentje al bij. Om nóg meer organisaties te stimuleren zich in te zetten voor een beter klimaat, zijn dit najaar de Nationale Klimaatweken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft ons gevraagd de PR op te pakken.
Aan de slag voor de Nationale Klimaatweken

Als iedereen wat doet voor het klimaat, kunnen we samen de CO2-uitstoot in Nederland verlagen. Dat is belangrijk. Voor de toekomst van onszelf en onze kinderen. Daarom worden onder aanvoering van het ministerie van EZK organisaties in héél Nederland opgeroepen mee te doen met de Nationale Klimaatweken. Van gemeenten tot waterschappen en van brancheorganisaties tot onderzoeksinstituten en natuur- en milieuverenigingen. Het doel: samen alle duurzame activiteiten in de spotlight zetten en heel Nederland in beweging brengen om een extra stap te zetten voor het klimaat.

Organisaties activeren mee te doen

Om zoveel mogelijk organisaties in Nederland te activeren om mee te doen met de Nationale Klimaatweken, is onze campagne in eerste instantie gericht op het bedrijfsleven en overheden. Voor hen ontwikkelen we onder meer een toolkit die helpt om activiteiten op te zetten én consistente communicatie stimuleert. De toolkit bestaat uit diverse materialen, zoals een message house, persinformatie, artikelen, Q&A’s, inspiratie voor duurzame activiteiten, social posts en natuurlijk allerlei beelden voor de Nationale Klimaatweken.

Media-aandacht in aantocht

In de periode voor en tijdens de Nationale Klimaatweken zorgen we voor lokale, regionale en landelijke media-aandacht. Bijvoorbeeld voor onderbelichte onderwerpen zoals de eerste hoogwaterboerderij van Nederland, de campagnestart op 12 oktober en de activiteiten in de herfstvakantie voor kinderen. En natuurlijk ook de politieke Klimaatdag en de bezoeken van bewindspersonen aan uiteenlopende projecten en activiteiten in het land.