Blog

Communicatie met specifieke doelgroepen? Hoort erbij

Een groot deel van de mensen in Nederland bereik je niet via tv, radio, kranten en online. Denk bijvoorbeeld aan anderstaligen, mensen met een (licht) verstandelijke beperking, laaggeletterden en dak- en thuislozen. Hoe bereik je hen wél? Daar spraken we over met Danielle Dil, senior communicatieadviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ze werkte in coronatijd in het coronateam van minister Hugo de Jonge. Ze richtte zich daar op het bereiken van specifieke doelgroepen die met reguliere overheidscommunicatie niet worden bereikt.
Communicatie met specifieke doelgroepen? Hoort erbij!

Waarom is communicatie met specifieke doelgroepen belangrijk?

Dat is heel simpel. Vanuit de overheid willen we iedereen in Nederland bereiken. We willen hen informeren over belangrijke zaken zoals volksgezondheid, financiën (toeslagen!) en woningbouw.

In coronatijd was het glashelder: we móesten iedereen informeren over COVID-19, de vaccinaties en de maatregelen. Het ging om de volksgezondheid. Dat geldt ook voor informatie over het nieuwe donorregister, de gevaren van roken en medicijnkosten. Allemaal onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn. Daarom moeten we meer energie steken in het bereiken van doelgroepen die we met reguliere communicatiemethodes niet bereiken.

Hoe pak jij dat aan?

Communicatie met specifieke doelgroepen is echt maatwerk. Iedere doelgroep vraagt een andere aanpak, maar sleutelpersonen spelen altijd een belangrijke rol. Net als andere partijen die dicht bij de doelgroep staan. Samenwerken is dus essentieel.

Kun je een voorbeeld geven?

In coronatijd kwamen we in contact met een organisatie die 250 sleutelpersonen kent. 32 daarvan heb ik ‘opgeleid’ om in hun eigen taal voorlichtingsbijeenkomsten te geven over corona. Deze sleutelpersonen, de voorlichters dus, organiseerden bijeenkomsten met mensen uit hun eigen gemeenschap. Zo trommelde een Somalische vrouw een groep mensen op die alleen Somalisch spraken. Maar ook bijvoorbeeld Arabisch, Pools, Eritrees en Turks sprekende mensen werden op deze manier in hun eigen taal geïnformeerd over corona en vaccineren. Zo hebben we duizenden mensen bereikt die anders de overheidsinformatie niet hadden ontvangen.

Huisartsen hadden in coronatijd ook een grote rol?

Zo goed als alle Nederlanders komen weleens bij de huisarts. Én huisartsen hebben een vertrouwensband met hun patiënten. Daarom hebben we in de zomer van 2021 veel communicatiemateriaal over corona en de vaccinaties laten bezorgen bij alle huisartspraktijken in Nederland. 1.750 huisartsenpraktijken in achterstandswijken kregen flyers en praatplaten in diverse talen. De andere 3.500 praktijken kregen de Nederlandse versies. Een gespecialiseerd bedrijf legde de flyers en praatplaten in de wachtkamers neer en hing de posters op. Zo hadden de huisartsen er zelf niet te veel werk aan. Want zij hadden het natuurlijk al héél erg druk met alle extra taken die bij hen werden neergelegd.

Welke tools helpen bij communicatie met specifieke doelgroepen?

Samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ontwikkelde ik de Handreiking risico- en crisiscommunicatie specifieke doelgroepen, die iedereen kan gebruiken. In de handreiking staan tips en handvatten voor communicatieprofessionals en beleidsmedewerkers. Ook hebben we voorbeelden en suggesties voor communicatiemiddelen voor specifieke doelgroepen erin opgenomen. Denk aan een module op Steffie.nl, een praatplaat in eenvoudige taal en beelden of filmpjes op schermen in de wachtruimte van de huisarts.

Hoe zie je de toekomst van communicatie met specifieke doelgroepen?

De maatschappij is veel diverser geworden de afgelopen jaren. We móeten leren om ook met groepen te communiceren die we voorheen niet bereikten. We staan echt aan de start als het om communicatie met specifieke doelgroepen gaat. Ik verwacht dat we daar de komende jaren meer op zullen inzetten. Juist omdat het zo’n goede aanvulling is op de massamediale campagnes die we maken. Uiteindelijk is het belangrijk dat iederéén geïnformeerd wordt over zaken die belangrijk zijn.

Dankjewel Danielle! Met wie moeten we binnenkort een kop koffie drinken?

Met Marte Beenen, Manager Communicatie bij Fivoor, over ontwikkelingen op het gebied van communicatie.