Blog

Puzzelen met gedrag

De hulpbereidheid aan Oekraïne, victim blaming, vaccineren tegen het coronavirus, de omgang met mensen die anders denken dan wij. Hoe we ons gedragen in dit soort situaties vind ik bijzonder interessant. Waarom vinden we wat we vinden, voelen we wat we voelen en doen we wat we doen?
Puzzelen met gedrag

Een onoplosbare puzzel?

Als ‘puzzelfanaat’ zie ik elk maatschappelijk vraagstuk waarmee wij als bureau te maken krijgen als een interessante puzzel om op te lossen. Hoe verminderen we eenzaamheid? Hoe zorgen we dat mensen statiegeldflesjes terugbrengen? Of dat mensen overstappen op biologische zuivel?

Telkens gaan we op zoek naar wat mensen motiveert, raakt en beweegt om bepaald gedrag te vertonen. Factoren als attitude, sociale invloed, vaardigheden, risicoperceptie, motieven en fysieke omgeving helpen ons de puzzelstukjes op de juiste plaats te leggen. Als je bedenkt dat al deze factoren in iedere context verschillen en er eindeloos veel technieken zijn om deze factoren te beïnvloeden, lijkt het af en toe een onoplosbare puzzel. En dat maakt gedragsveranderende campagnes tegelijk zo fascinerend. Voor mij in ieder geval. Misschien zelfs wel dé reden dat het mij zo blijft boeien.

Paulien bij opleiding

Psychologie van het onbewuste

Om het nog iets moeilijker te maken: wat als we gedrag vanuit een ander perspectief bekijken? Vanuit ‘de psychologie van het onbewuste’? Dat zou zomaar tot verrassende inzichten kunnen leiden. Exact daarom start ik vandaag met de opleiding tot beïnvloedingspsycholoog.

In de opleiding leer ik hoe we met kennis over ons brein keuzegedrag kunnen beïnvloeden. Welke rationele, irrationele, motiverende en emotionele krachten een rol spelen in de bewuste en onbewuste processen. En uiteraard leer ik over mijn eigen (nieuwe) rol als ‘beïnvloedingspsycholoog’. Om zo nóg beter bij te dragen aan de maatschappelijke vraagstukken waar wij dagelijks mee bezig zijn.

Een frisse blik, een ander perspectief. Ik ben heel benieuwd wat ik allemaal ga leren. Eén ding weet ik wel: ik heb er ontzettend veel zin.

Deze blog is geschreven door Paulien