Blog

Hoe wij ervaringsdeskundigen begeleiden in de media

Verhalen brengen mensen in beweging. Daarom schuiven wij als PR-bureau vaak ervaringsdeskundigen naar voren in de media. Zij delen hun persoonlijke verhaal om anderen te helpen. Dat vind ik heel moedig. In dit artikel vertel ik je hoe wij ervaringsdeskundigen bij interviews begeleiden.
Hoe wij ervaringsdeskundigen begeleiden in de media

Waarom werken met ervaringsdeskundigen?

Verhalen van ervaringsdeskundigen brengen een campagneboodschap meer tot leven. Zij maken het onderwerp bespreekbaar en vertellen over hun eigen ervaringen. Die zijn persoonlijk en herkenbaar voor de doelgroep. Collega Chiemke vertelde in dit artikel hoe wij ervaringsverhalen schrijven voor campagnes. Ervaringsdeskundigen die meewerken aan een campagne, benaderen we soms ook voor mediaverzoeken. Zo werkten we afgelopen najaar samen met betrokken mantelzorgers voor de campagne ‘Deel je Zorg’. Zij werden door media geïnterviewd en deelden tips met andere mantelzorgers om hun zorgen beter bespreekbaar te maken. Deze tips gaven ze op basis van hun eigen ervaringen. Wij begeleidden de mantelzorgers hierbij.

Wat er achter de schermen gebeurt

Als een ervaringsdeskundige geïnteresseerd is om mee te werken aan mediaverzoeken, plannen we een voorgesprek in. Soms heeft de ervaringsdeskundige al mediaervaring, maar meestal is dat niet het geval. We bespreken de verwachtingen en maken hierbij de inschatting of een media-optreden geen risico vormt voor hem of haar. In de media verschijnen met een persoonlijk verhaal kan namelijk een behoorlijke impact hebben op jezelf en je omgeving. Vervolgens spreken we samen door wat hij of zij graag wel én niet wil vertellen in de media.

Ruimte geven 

Dan volgt een aanpak op maat. Het allerbelangrijkste is dat een ervaringsdeskundige zich op zijn of haar gemak voelt. Is er behoefte aan bedenktijd? Dan geven we die. Heeft een ervaringsdeskundige een voorkeur voor telefonische interviews? Dan houden we daar rekening mee. Liever niet met volledige naam vermeld worden? Dat regelen we. Hoewel onze werkwijze verschilt per persoon, geven we altijd het volgende advies:

  • Blijf dicht bij jezelf: je wordt geïnterviewd over je persoonlijke ervaring. Vragen waarop je het antwoord niet weet, hoef je niet te beantwoorden.
  • Er bestaat geen fout antwoord: jij vertelt jouw persoonlijke verhaal. Je kan daarom een vraag niet fout beantwoorden.
  • Geef je grenzen aan: luister goed naar je gevoel. Voel je je ergens onprettig bij, geef het bij ons aan. Overkomt je dit tijdens een interview, kaart het aan bij de journalist.

Samen aan de slag

Vanaf het begin betrekken we ervaringsdeskundigen bij ons werk. Zo zijn zij vooraf op de hoogte gebracht van de mediatitels die wij benaderen. Want als er interesse is bij media, moeten we snel schakelen. Voordat een interview plaatsvindt, voeren we een voorbereidend gesprek. Samen lopen we de vragen door en geven we praktische tips. Word je geïnterviewd voor de camera? Dan kun je de journalist aankijken, en hoef je niet op de camera te letten. Gaat het om een telefonisch interview? Zoek een rustige plek op, waar je zo min mogelijk afleiding hebt. Bij een landelijk televisie-item zijn we bij het interview aanwezig als de ervaringsdeskundige dat prettig vindt. Na afloop vragen we de ervaringsdeskundige én de journalist hoe het interview ging. Als het gaat om een geschreven artikel, dan krijgt de ervaringsdeskundige de gelegenheid om het uitgewerkte interview voor publicatie te controleren op onjuistheden.

De campagnestart is voorbij. En nu?

Het zit erop. De campagne loopt en de interviews zijn afgerond. Tijd voor een nagesprek. Dit doen we meestal telefonisch. We zijn benieuwd hoe ervaringsdeskundigen terugkijken op hun deelname aan de campagne. Vaak betekende het veel voor hen. Wat vonden zij van onze begeleiding? Zijn er verbeterpunten? En mogen wij ze weer benaderen als de campagne een vervolg krijgt? Waardevolle feedback. De leerpunten nemen we mee naar de volgende campagne.

Deze blog werd geschreven door oud-HvdM er Nadine.