Hey, het is oké

Praten over depressie, angst- of paniekstoornissen. Veel mensen vinden dat lastig. Jammer, want erover praten kan helpen. Zo draagt het vaak bij aan het herstel. HvdM hielp het gesprek op gang te brengen onder mensen met psychische stoornissen en hun naasten.
Hey, het is oké!

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en samen met reclamebureau Publicis en mediabureau Initiative ontwikkelden wij de meerjarencampagne Hey, het is oké. De campagne richt zich op het taboe op depressie, angst- en paniekstoornissen, die allemaal één ding gemeen hebben: mensen vinden het vaak lastig om met anderen over hun gevoelens te praten. Om te achterhalen waarom, voerden wij de afgelopen jaren onderzoek uit onder risicogroepen zoals jongeren, jonge vrouwen en jonge moeders en hun naasten. Hieruit bleek dat de stilte rondom psychische stoornissen vaak voortkomt uit schaamte en angst.

Anderen niet tot last zijn

Mensen met psychische stoornissen willen anderen niet belasten met hun probleem. Ook mensen in de directe omgeving, zoals familie en vrienden, zijn terughoudend het gesprek te openen als zij signalen van psychische stoornissen zien. Dit uit angst de ander te kwetsen of omdat zij geen bemoeial willen zijn. Kortom, zowel mensen met psychische stoornissen als hun vrienden en familie zijn terughoudend om het gesprek te beginnen. Hierdoor wordt het onderwerp vaak niet besproken of pas wanneer stoornissen vergevorderd zijn.

In gesprek over depressie, angst- en paniekstoornissen

Onze PR-strategie richtten we op twee doelgroepen: mensen met psychische stoornissen en hun naasten. We maakten letterlijk zichtbaar dat praten over psychische oké is. Hoe? Zo:

  • Elke campagneperiode stelden wij specifieke doelgroepen centraal om het onderwerp nieuwswaardig te maken. Onder meer met onderzoek naar kennis, houding en gedrag van de doelgroep en hun naasten.
  • Voor elke flight creëerden we een aftrap in de vorm van een persbijeenkomst of een mediaprimeur met een interview met staatssecretaris Paul Blokhuis of onderzoeksuitkomsten.
  • Influencers zoals Donny Roelvink, Saar, Jennie Lena, Qucee en Dylan Haegens en onbekende ervaringsdeskundigen deelden hun persoonlijke verhaal; veelal hun coming out. De influencers selecteerden we op basis van eigen ervaringen, want authenticiteit was key.

Praten is belangrijk

De meerjarencampagne werd in binnen- en buitenland opgemerkt. We ontvingen er zelfs een European Excellence Award voor. En belangrijker: tijdens en na de campagneperiodes beseften veel mensen met psychische aandoeningen en hun naasten dat het belangrijk is om erover te praten. Bovendien openden veel Nederlanders tijdens of kort na de campagne een gesprek over psychische stoornissen, blijkt uit het campagne-effectonderzoek. Dit zowel face-to-face als via social media. De campagne stimuleerde ook BN’ers om richting media open te zijn over hun depressie of angststoornis.

Met de creatieve aanpak en strategie voor PR en content marketing heeft HvdM veel bijgedragen aan het succes van de campagne en meer openheid over depressie en angststoornissen.

Jeanette Cantrijn

Senior communicatieadviseur bij ministerie VWS